اردوی سه روزه اصفهان دی ماه 97


 اردوی اصفهان

مکان های گردشگری


✅ آتشگاه
❇️ منار جنبان
✅ آکواریوم
❇️ رستوران جهت صرف ناهار و شام
✅ چهل ستون
❇️ میدان نقش جهان
✅مسجد امام
❇️ بازار مسگر ها

 

 

    

 

    

 

    

 

   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید